Wat is het Talentenportaal?

Het Talentenportaal is een initiatief van de gemeente Hellendoorn om samen met lokale werkgevers een economisch sterk klimaat te creëren waarin genoeg werk is voor alle inwoners. Onze insteek: mensen die kunnen werken, moeten ook zo snel mogelijk aan werk worden geholpen. Het Talentenportaal dient daarbij als concrete brug tussen werkgevers en werkzoekenden.

Enthousiast, professioneel team

Het team achter het Talentenportaal bestaat uit vier enthousiaste en gedreven medewerkers. Onze werkmethode richt zich op het enerzijds intensiever begeleiden van de kandidaten, met de nadruk op het bevorderen van zelfredzaamheid, en anderzijds het (o.a. financieel) ondersteunen van werkgevers. Persoonlijk contact staat hierbij hoog in het vaandel.

Per kandidaat wordt er door de werkcoaches een re-integratieplan (maatwerk) opgesteld waarin het traject dat moet leiden tot betaald werk is uitgestippeld. Dit kan beginnen met een zelfonderzoek, deelname aan de door ons georganiseerde sollicitatietraining, intensieve en persoonlijke begeleiding en hulp met het op orde maken van de sollicitatiedocumenten zoals het CV.

V.l.n.r.: Marcel Zielman, Jamie van der Zwan, At Pultrum en Michiel Achterhoek.

Het Talentenportaal: brug tussen lokale werkgevers en werkzoekenden

Met het Talentenportaal richten wij ons op de groep werkzoekenden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Door verschillende oorzaken zitten deze mensen zonder werk thuis. Geen werk betekent vaak geld zorgen, gebrek aan dagritme, minder sociale contacten en verminderde eigenwaarde.

De kandidaten van het Talentenportaal zijn prima in staat om te werken; zij hebben alleen een kans nodig en het juiste netwerk. Als lokale werkgever kunt u daar samen met ons als gemeente concreet aan bijdragen.

Voordelen voor werkgevers en werkzoekenden

Als werkgever heeft u baat bij goede werknemers die zich graag inzetten om uw organisatie succesvol te laten zijn. Een werknemer dient niet alleen vakkundig te zijn en zijn of haar werk goed te doen, maar moet ook passen binnen de bedrijfscultuur. Daarbij is de klik met collega's ontzettend belangrijk. Dat de kandidaten van het Talentenportaal in de gemeente Hellendoorn wonen, kan van meerwaarde zijn.

Andersom geldt het ook: voor werkzoekenden is het vinden van de juiste werkgever en een passende baan heel waardevol. Inkomen, ritme en het onder de mensen zijn, dragen bij aan een positief toekomstperspectief en persoonlijk geluk. 

Onze doelen:

  • Het bevorderen van de zelfredzaamheid van werkzoekenden (o.a. middels sollicitatietraining)
  • Het bij elkaar brengen (matchen) van vraag en aanbod
  • Het ondersteunen van werkzoekenden bij het vinden van betaald werk
  • Het werven van werkervaringsplaatsen en vacatures voor onze kandidaten
  • Het ondersteunen van werkgevers bij de selectie, bemiddeling en plaatsing
  • Het ontlasten van werkgevers door het bieden van (financiële) ondersteuning en begeleiding

Wat kunt u als werkgever van ons verwachten?

Maatwerk

We kijken naar uw specifieke organisatie en gaan gericht op zoek naar iemand die bij uw bedrijf past.

Transparante communicatie

Eerlijke, open communicatie over de sterke en minder sterke kanten van de kandidaten.

Begeleiding op de werkvloer

In de beginfase begeleiden wij de nieuwe medewerker, waarmee wij u ontlasten van een aantal werkgeverstaken.

(Financiële) ondersteuning

Gemeente Hellendoorn beschikt over meerdere regelingen en subsidies, waarmee wij bijvoorbeeld kunnen bijdragen in opleidingskosten of het treffen van voorzieningen op de werkvloer.

Nazorg

Ook na de plaatsing blijven wij op de achtergrond meekijken, contact met u onderhouden en het functioneren van de betreffende kandidaat evalueren. Waar nodig kunnen we bijsturen.

Sluit u ook aan bij het Talentenportaal!

Wij zijn ervan overtuigd dat het bundelen van elkaars krachten positief bijdraagt aan de kans op werk voor werkzoekenden binnen de gemeente. Tenslotte hebben we daar allemaal baat bij: u als ondernemer, wij als gemeente en bovenal de werkzoekende die met de inzet van zijn of haar talenten zich weer op een nieuwe uitdaging kan richten en een eigen inkomen genereert.

Ook werken wij op regionaal gebied intensief samen met andere gemeenten, het UVW en organisaties die gericht zijn op re-integratie. Wanneer er geen geschikte kandidaat op dit portaal staat kunnen wij u daarom toch verder helpen. Wij zullen dan binnen ons netwerk alles in het werk stellen om uw vraag te beantwoorden. U krijgt dan uiteraard alleen te maken met uw contactpersoon van de gemeente Hellendoorn.

Informatie over deze website

Het doel van deze website is om werkgevers in de regio in één oogopslag inzicht te geven in het bestand van zeer gemotiveerde werkzoekenden uit de gemeente Hellendoorn. De inzet is lokaal en dat is gelijk de charme en één van de unieke krachten van het Talentenportaal.

Als u nog niet staat geregistreerd als aangesloten werkgever, krijgt u aan de hand van o.a. functietitel en competenties een duidelijk eerste beeld van de kandidaten. Tevens kunt u selecteren op opleidingsniveau en werkervaring en ook kunt u kandidaten rechtstreeks een bericht sturen. Om toegang te krijgen tot meer gegevens, dient u zich te registreren.

Het Talentenportaal beschikt over een speciale werkgeversomgeving waarbij u kunt inloggen en toegang krijgt tot additionele gegevens van de kandidaten, zoals een foto, het complete CV en (indien door de kandidaat opgegeven) het LinkedIn-profiel. Omdat alleen werkgevers een account kunnen aanmaken, vragen wij bij registratie om uw KvK-nummer en handelsnaam. Om u werk uit handen te nemen, helpen wij u graag bij uw aanmelding. Tot slot spreekt het voor zich dat wij zeer zorgvuldig met de privégegevens van onze kandidaten omgaan.