Enthousiast over lokale talentenpool

"Laat maar eens zien waar jullie mee bezig zijn", zei Piet Hofman (voorzitter Cliëntenplatform) tegen Wilfred Ligtenberg (adviseur arbeidsmarkt gemeente Hellendoorn) toen de twee elkaar voor het eerst spraken naar aanleiding van alle nieuwe ontwikkelingen binnen het Talentenportaal. Het afgelopen half jaar is het team druk bezig geweest met het vormen van een talentenpool op bedrijventerrein het Lochter, waar zich inmiddels 14 lokale bedrijven bij hebben aangesloten. De pool is bedoeld om talenten te ontdekken, te activeren en in te zetten binnen een bepaalde beroepsgroep bij de aangesloten bedrijven. De doelgroep zijn kandidaten van het Talentenportaal, Nuggers (Niet- uitkeringsgerechtigden) en Statushouders.

Rondgang  langs Sepawand, Van Keulen mobielbouw en Fietskoeriers Nijverdal

Vergezeld door wethouder Margreet Overmeen-Bakhuis hebben voorzitters Piet Hofman (Cliëntenplatform) en Gerard van den Burg (Vluchtelingenwerk De Welle) afgelopen vrijdagochtend met eigen ogen kunnen zien hoe de pool in de praktijk werkt. Ze hebben daar gesproken met Fred Mak (directeur Sepawand), Ernest Jan van Keulen (directeur Van Keulen mobielbouw) en Marco Wijnen (directeur NEXUS infra en mede-eigenaar Fietskoeriers Nijverdal) en, uiteraard, ook met de kandidaten zelf.

Van werkervaringstraject naar betaalde baan

Bij Sepawand kunnen kandidaten vanuit een werkervaringstraject doorstromen naar een betaalde baan, dit kan bij Sepawand zijn maar ook bij één van de andere bedrijven. Goede begeleiding is wel een belangrijke succesfactor volgens Fred Mak: “Daar kun je als gemeente de werkgever in ontzorgen, want dat vormt toch voor velen een drempel”.

De eerste kandidaat die is begonnen in dit traject, Eli (38), is inmiddels chef van de afdeling Sepawand Circulair. Eli spreekt maarliefst vier talen en is daardoor de perfecte match voor deze functie. Een andere kandidaat, van Eritrese afkomst, heeft dankzij de hulp en steun van Eli zijn Nederlandse taal enorm verbeterd en doet het zo goed dat ook hij nu een contract heeft gekregen.

De voorzitters druk in gesprek met Ernest Jan Van Keulen

Nog twee kandidaten zijn direct, zonder traject en één op basis een proefplaatsing, aan de slag gegaan bij Van Keulen mobielbouw. Ernest Jan Van Keulen sprak zich tevreden uit over beide werknemers en de contacten het team. Van Keulen mobielbouw is onderdeel van de pool waarin kandidaten vanuit het werkervaringstraject bij Sepawand of vanuit het bestand (met minder grote afstand) kunnen doorstromen naar een betaalde werkplek. "Zo behoud je ook de diversiteit, het is niet goed om alle werknemers op één plek te houden en zeker met de doelgroep Statushouders bestaat het gevaar dat men dan in de eigen taal blijft spreken met elkaar". "Het meeste arbeidspotentieel zit momenteel ook bij deze doelgroep", aldus At Pultrum (werkcoach Talentenportaal).

Ook bij Fietskoeriers Nijverdal zijn twee personen geplaatst waarvan één uit de doelgroep Nuggers. Marco Wijnen wil zich als werkgever graag blijven inzetten voor mensen met een aftand tot de arbeidsmarkt en ziet ook in de toekomst mooie kansen voor het Talentenportaal en haar kandidaten.

Enthousiast

De voorzitters waren beiden positief verrast door de persoonlijke succesverhalen van de kandidaten, de betrokkenheid van de lokale werkgevers en het proactieve handelen van de gemeente Hellendoorn. “Eindelijk een initiatief waarvan ik denk ga zo door!", antwoordde Gerard van den Burg op de vraag wat zijn eerste indruk was.

Resultaten

Inmiddels zijn er via deze pool 22 kandidaten geplaatst waarvan 8 inmiddels volledig zijn uitgestroomd uit de uitkering.

Vernieuwd digitaal platform

Het bemiddelen van de kandidaten is maatwerk, maar vergt ook enorm veel tijd. Het digitale platform Talentenportaal moet daarom in de toekomst uitkomst bieden. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van de werkgevers wordt het Talentenportaal in de loop van dit jaar compleet vernieuwd. Ook zijn er concrete plannen om het Talentenportaal een regionale functie te geven, met meerdere aangesloten partners die hun doelgroepen via het portaal inzichtelijk maken.